Coqnacsknölkallan, rättare namn i år är knaspalm

Fick knas och började växa nu då den nornalt skall vissna ned! Denna är ju utanför tävlingdatum men den måste omnämnas! Den är mätt till ca 137cm där stammen delar sig. Denna uppdragen av Jenny o Daniel (mitten Engan) Engström