Välkommen till "Wesse" kusinernas hemsida!

Inga riktiga bilder finns på Eric Andersson f 11 aug år 1779, död 26 Dec 1855 Esbesta Skepptuna Märsta. Men jag har en3rolig tavel bild på en annan del av släkten dvs Hildurs Mormor o Morfar som pekar på Mörner, som också godkände denna Fredrika "utanförskap" Hennes bror blev "adopterad" Mörner. Mörner var far till båda barnen utanför äktenskapet. Är det någon av er som sitter på det papper som beskriver detta ? Hör av er till mig/ove

Välkommen till vår kusin webbsida

Hej kära kusiner, varken min familj eller din familj Ingela med en Erik, tror jag visste att en av våra anfäder hette Eric, och det stavat med c som Engströms Eric !?

Men det så klart att vi inte har några bilder på denna Eric som föddes år 1779 !


Jag tänker därför hoppa mellan vissa spännande historier om den här släkten på Morfar/farfar Martin Westholm:s sida och som till slut även kommer att peka åt Mormor/farmor Hildur släkt.

Ann Lövefors f. 1951 har gjort denna otroliga efterforskning och hon bor i Märsta. Otroligt tacksam för att få del av hennes släktforskning. hon är om jag har rätt, 6 männing med oss kusiner dvs erics barn carl o eric, kusiner wilhelm o josefina, sysslingar magnus och martin westholm, nu börjar ni fatta eller hur va... samt pysslingen märta mot/med någon av våra föräldrar!
I nästa led står vi Wesse kusiner med/mot Ann Lövefors som i sin tur har en dotter Linda gift med en OBS efternamnet "Tom" Gentleman, på ren svenska en innehållslös gentleman? Vilket jag absolut inte tror, jag har inte träffat honom!


Nu är det upp till oss alla att fylla på med bilder och nya barn eller barnbarn födelse data och annat  speciellt som vi vet, men som sakta kryper ut i vår början till senilitet i vår gyllene ålder som många av oss har passerat, alltså femti plussare så som jag själv Ove. skicka in allt  på denna hemsida

detta tänkte jag senare mata vidare till Ann som enligt våran moster/faster Marianne Jonsson kanske hae en släkt fosknings hemsida.?
jag skall kolla upp det. återkommer !

Mata oss/mig med det nya uppgifter/bilder som ni har  och sprid vår sida vidare till kusinerna och och för alldel andra som också är inblandade i denna platta upplänningssläkt

Kuriosa dax, Ewa o jag Oves son Eric stavat med c, är en av 10 Eric(k) i hela denna esbesta släkten bestående av ca 600 namngivna personer (inkl ingifta)

Fattar ni vad det här är konstigt, tex så har familjen Lind först i Lagga senare i Knivsta varit Maj-Britt & Sten-Åkes kompisar. Även blev deras yngre son Kent kompis till Greger och Jag, ove.  När vi nu fått släktforskningen så visar det sig att sonen Roine är gift med Ann som är femmänning med Maj-Britt. Hur liten är inte världen ändå! 😲

En annan berättelse
Hildur o Martin flyttade till Västmanland, Vigelsbo  från Funbo prästgård utanför Uppsala.
Men det var inte den första släktingen som utvandrade från Uppsala slätten!
Josefina (Sofhia) f. 21 Maj 1865 som gifte sig med August Westholm hade en syster som hette Augusta Charlotta f. 15 Juni 1854 se deras åldersskillnad som kan påverka Josefinas giftermål med August(Vad jag Ove tror)
Hon flyttar ialla fall till Berga som piga till sin bror Wilhelm f. 20 sept 1851! när sedan brodern flyttar till Slåsta (se tidigare ägare) Den 16 okt 1878 flyttar Augusta till sin andra bror Emanuel i Uppsala. När sedan Emanuel flyttar till Gunnilbo, Västmanlands län den 5 feb 1880 så flyttar hon med för att tjänstgöra som piga åt brodern som var folkskollärare.Brodern Emanuel gifter sig aldrig!
Den 9 Nov 1890 gifter sig dock Augusta med Handlaren Enock Bäckman f. 16 maj 1844 ( men som har blivit änkling med två barn) Och det är till denna miljö tror jag Ove, att systern Josefina kom och träffade sin August Westholm från Västerlövsta gård Västmanlands län.
Nu kommer knorren på detta, August o Josefina fick 5 barn bla Martin Westholm och Sigge ni vet som inte skaffade sig något fruntimmer......han heller!
Hursomhelst var tror ni August o Josefina flyttade och slutade sina dagar! Jo till Knivsta där bla min mamma Maj Britt berättat om somrarna hos sin farmor o farfar! Och där Engströms maffian bor än idag! 
Josefina dog den 24 Juni 1937 då sonen Martin bara var 37 år gammal och hans pappa dog också i Knivsta (Lindesro, huset står kvar) men den 8 feb 1941 !

Josefina och Augusta hade en annan bror också som hade namnet Karl August Edström, och denna brodern tror jag vi har andra papper på som jag skall kolla upp...
Hursomhelst född 24 Nov 1870 jobbar sedan i Uppsala som bokhållare men så kommer 21årsdagen och inskrivningen till det militära 1891! Då dyker han inte upp, 21 år gammal försvinner han och blir uppförd i obefintligboken där han senare först 1971 avförs p.g.a ev, ålder(100 år). Men det har nu visat sig efteråt att  Karl A Edstrom dyker upp i Ellis Island i USA 1897, han kom med en båt från Liverpool. Ann Lövefors forskar vidare ...tror jag
Men ni kan förstå att detta var säkert pinsamt för släkten och därför ingen som letade efter honom (tror jag Ove)🤭
Och det innebär antagligen att vi kan ha en del pysslingar i USA ! Och mamma Maj-Britt och systrar har ev. sysslingar i USA, jag tror att det heter second cousins ?
Detta har jag inte fattat förrän i kväll (091014) när jag skrev detta
Gonatt hemsidan jag återkommer/ 🤔 Ove

Så kom Mörner till Sverige (Utdrag ur Mörnerska släktföreningen)
Nån gång på 1580-talet mitt under 25 års kriget med Ryssland prejar ett skepp under svenskt sjöbefäl ett tyskt handelsfartyg i farvattnen utanför Riga. Skeppslasten ägs av köpman Georg Eckhardt. Och trots att han innehar Kungligt pass, utfärdat av Johan III så tvingas han betala 92.000 daler. Denna episod är det direkta orsaken till att det idag finns en släkt i sverige som heter Mörner.
Georg Eckhard får svårt att betala sina skulder. Bland andra så har det Brandburgska rikskammarrådet Ludwig Mörner, ägare till gården Klossow, en fodran på 3.000 daler. Ludwigs ekonomiska läge är ganska skralt sedan han blivit änkling och dottern Elisabeth skött hushållsekonomin på ett uselt sätt.
Ludwig beger sig därför 1586, försedd med legationsdokument från kurfursten John George, till svenska kungen för att hos denne få hjälp att inkräva skulden
Ludwig stannar i drygt sex månader utan framgång! Han uppmanas till slut av såväl kungen såsom dennes rådsherrar att återkomma året därpå för att då få sina pengar av Eckhard. Vistelsen i Sverige har dock kostat på i form av kost o logi. Året därpå skickar han sin son Otto Helmer, som nyligen redigerats från skolan och syssolös hemma, till Sverige för att inkräva fordran. Men inte heller denna gång så utbetalas några pengar. Sonen återvänder men övertalas att återuppta sina studier ( i Sverige ?) Ludwig Mörner inställer sig på att pengarna är förlorade.
 Några år senare dör Ludwig varvid det avslöjas att familjens skulder är mycket stora. Otto Helmer och hans bror Berndt Didrik får emellertid veta att Georg Eckhardt erhållit godsen och järnbruken Ortala och Wedevåg av den svenska kronan. Bröderna bestämmer sig därför att fara till Sverige för ett nytt försök att inkräva sina pengar.

De uppsöker hertig Karl, riksföreståndare men i praktiken innehavare av den verkliga makten. Bröderna erbjuds arbete inom hovet för att lättare klara sitt uppehälle under processen. Hertigen lämnar även Ortala och Wedevåg som pant för de 14.000 riksdalerna. Otto Helmer och Berndt Didrik går motvilligt med på erbjudandet; de vill absolut inte stanna i Sverige men ser inte någon annan möjlighet för att driva sin process.

tillbaka

 

 

 Hertigen häktar Georg Eckhardt och ålägger honom att lösa sin skuld senast oktober samma år. Rådsherrarna beordras hjälpa bröderna varefter hertig Karl lämnar huvudstaden. Rådsaristokratin motarbetar emellertid hertigen och försöker utnyttja tronföljdkonflikten mellan Karl och Sigismund för att försöka begränsa kungamakten

Karls hänsynslöshet och hårda metoder driver flera ur högadeln att fly till Polen. Dessutom har Eckhardt under lång tid mutat rådsherrarna så ärendet förhalas och Eckhardt släpps till sist. Eftersom han också är misstänkt för bland annat mord och äktenskapsbrott, tar han tillfället i akt och flyr till Danmark.

Otto Helmer och Berndt Didrik hoppas på att hertigen åtminstone ska ge dem Eckhardts efterlämnade gods med dess inkomst. Men de får inte ett öre. Egendomarna dras in till kronan.

Trots motgångarna lockar de båda bröderna sin syssling, Stellan, att också resa till Sverige, dit han anländer året därpå 1597. Stellan är arvherre till Klossow i Brandenburg och son till Baltzar Mörner, överste i kejsar Ferdinand I:s armé i kriget mot turkarna. Kvar hemma har Stellan sina syskon Sibylla och Adam (som drygt trettio år senare räddar livet på Stellans styvson Carl Mörner när denne under ett krigståg med Gustav II Adolf insjuknat och lämnats kvar bakom fiendernas linje i den lilla staden Cüstrin där syskonen Mörner bor).

Även Stellan tar tjänst hos kungen – som fänrik – och hamnar liksom sina släktingar mitt i inbördeskriget mellan hertig Karl och Sigismund. Den senare, som har varit det katolska Polens kung sedan 1587 hade några år tidigare återvänt till hemlandet.

Samma år som Otto Helmer blir svensk medborgare – 1598 – återkommer Sigismund med en armé och landstiger i Kalmar. Slaget står vid Stångebro. Hertigens trupper segrar, en triumf som två år senare leder till blodbadet i Linköping där de rådsherrar som tidigare flytt till Sigismunds Polen utlämnas och avrättas.

Hertig Karl är nöjd med Otto Helmers insatser. Redan vid pingsttid 1599 är han, tillsammans med hovmarskalken Hans von Masenbach, sändebud till ett flertal furstar och markgrevar i Tyskland för att förhindra dem att sluta förbund med Polen mot Sverige.

Sent på året återkommer han ensam, eftersom Hans von Masenbach, som begär avsked efter 21 år som hovmarskalk, har stannat i Heidelberg. Istället utses Otto Helmer till hovmarskalk. Hans karriär går rakt upp. Senare blir han ståthållare på Åbo slott (från 1280-talet och ett av Nordens största) och så småningom landshövding i Åbo och Tavasthus län. År 1602 förlänas han Tuna kungsgård i Rystads socken i Linköping.

Även Berndt Didrik blir kvar i det nya landet och får tjänst inom hovet som inspektor och hovmästare för den femårige prinsen Gustav Adolf.
Den tjänsten innehar han i elva år innan drottning Kristina d.ä. (kungens hustru) anställer honom som sin hovmästare.

Kort därpå efterträder han sin bror på tjänsten som Karl IX:s hovmarskalk. År 1606 får han Viks slott i Balingsta i Uppland med anor från 1200-talet. Slotten har dragits in från Claes Bielke vilken tagit Sigismunds parti (Vik återgår dock till Bielke redan 1615).


Martin & Hildur Westholm förlovningsfoto

martin & hildur Förlovningsfotot